Locations
Väätsa Põhikool
Väätsa Põhikool asub Kesk-Eestis Järvamaal Väätsa vallas Väätsa alevikus. Väätsa kooli sadakond õpilast ja õpetajad loovad koos ühtse ja üksteist toetava meeskonna. Väätsal on kool, kus õpitakse õhinal. Teadmiste omandamine on siin hinnas. Kõik klassiruumid on kaasaegsed, neis on võimalik kasutada multimeedia- ja IT-vahendeid.
Märka kevadet
4.3
Autor: Jonas Nahkor
Lisatud: 07.05.2018
Sihtgrupp: III kooliaste
Keskmine läbimise aeg: 48 minutit
 
Silmad ja kõrvad lahti kogu aeg!
 
kaart
 
Tutvu Tallinna vanalinnaga
4.5
Autor: Jonas Nahkor
Lisatud: 31.05.2017
Sihtgrupp: III kooliaste
Keskmine läbimise aeg: 46 minutit
 
Mäng kulgeb läbi Tallinna vanalinna jalutades ja kestab kuni poolteist tundi
 
kaart
 
Väätsa elekter (9. klassi füüsika)
3
Autor: Jonas Nahkor
Lisatud: 03.05.2017
Sihtgrupp: III kooliaste
Keskmine läbimise aeg: 19 minutit
 
Rada koosneb kolmest mitmeetapilisest arvutusülesandest, mis käivad elektrivoolu töö ja energia teema kohta. Iga võistkond peab neist lahendama 2 vabalt valitud ülesannet. Kolmanda ülesande lahendamine on soovituslik, sest toimib eksimuse korral päästerõngana.
 
kaart
 
Väätsa energia
4
Autor: Jonas Nahkor
Lisatud: 23.04.2017
Sihtgrupp: III kooliaste
Keskmine läbimise aeg: 22 minutit
 
Kõik raja punktid on asula energiamajanduse olulised osad. Rada kulgeb Väätsa aleviku tänavatel ja äärealadel. Läbimiseks piisab tavariietusest. 
 
kaart
 

In this page are Discovery Trail for school education. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

front_info_text