Тропа открытий - TLÜ ELU-kool - Aruküla ELU - Добавить игроков

Aruküla ELU

Целевая группа: II школьная ступень
Автор Тропы: Triin Türnpuu
EELTEADMISEKS Projekt tutvustab lastele lühidalt, mis on ÜRO arengueesmärgid aastaks 2030, keskendudes eriti vee säästmise ning kokkuhoiu teemadele. Antud teemakitsendus sai tehtud õpetajatele koostatud uurimuse põhjal, keskendudes õppematerjalide vajadusele. Materjale ning teemasid, mida käsitleda, jagub rohkem kui kolmeks tunniks. Õpetaja saab siinkohal valida, milliseid punkte soovib avatusrajale lisada ning milliseid teemasid lähemalt puudutada. RAJA ETTEVALMISTUS Avastusraja juhendiga (LISA 1) tutvumine ja raja paika panek. Raja erinevad punktid on leitavad antud juhendi lisades (LISA 2), neid tuleks vastavalt asukohale kohandada, kuid ülesannete peamine sisu ja täpsed juhendid on raja ülesannetesse kopeeritavad. NB! Kindlasti tuleks lastele anda koduseks tööks veenduda, et nende telefonide andmeside ning GPS oleksid sisse lülitatud, nende seadistuste tegemine võtab tunnist väga suure osa. Sissejuhatavas tunnis saab õpetaja valida, kas näitab vähem videosid ja keskendub arutelule või teeb kaks sissejuhatavat tundi., et kogu materjal edasi. SISSEJUHATAV TUND (2 x 45 min.) Vajalikud vahendid: internetiühendusega arvuti, projektor. Eesmärgid järgnevateks tundideks: õpilane on tutvunud ÜRO säästva arengu eesmärgid aastaks 2030; mõistab vee olulisust inimesele ning ökosüsteemile; tutvub erinevate probleemidega, mis raskendavad vee kättesaadavust ja puhastamist; õpilane oskab kasutada nutiseadet hariduslikul eemärgil; oskab kaardi järgi liikuda; oskab teha koostööd kaaslastega; oskab märgata inimtegevuse jälgi looduses; teab, kust tuleb puhas joogivesi; teab, kuidas kasutab inimene vett; mõistab, kuidas tekib üleujutus; teab, kui ressursimahukas on paberitootmine; mõistab, kuidas mõjutab tema tarbimine magevee kasutamist ja saastatust; oskab koondada ja üldistada mõtteid; oskab siduda õpitut reaalse elu ja iskliku käitumisega. Tunni sisu: (Videote lingid leiad allpoolt) Mängu sissejuhatava video vaatamine (Kristjan Jõekalda) : ÜRO säästva arengu eesmärkide tutvustamine (LISA 3) Erinevate veega seotud probleemide üle arutlevad videod Küsimused videos kõnetatud teemade üle arutlemiseks: Kui palju magevett on planeedil Maal? (Kogu maakera veest 97% on soolane ning ainult 3% on mage. Kogu magedast veest omakorda 69% on liustikud ja jää, 30% on põhjavesi ning alla 1% on jõed ja järved); Millised raskused võivad tekkida nii väikese hulga magevee puhul inimestele? Loodusele? Mis on kliimasoojenemine? Kas olete kokku puutunud üleujutustega? Mõtle, kus kasutatakse plastikut? Kuidas võib sattuda mikroplastik Sinu organismi? Milliseid vee kokkuhoiu ja puhastamisega seotud nippe Sina juba kasutad või milliseid võiks endale kohandada? 4. Nutiseadmete sobivuse ja toimimise kontroll (miinimumnõuded nutiseadmele: operatsioonisüsteem iOS (versioon 8), Android 4.4 või Windows Phone 8.1. Vajalik on vähemalt 3G internetiühendus ja töötav GPS moodul.) 5. Rühmadesse jagamine 2-4 inimest rühmas, igal rühmal 1 nutiseade. Õpetaja võib lastele meelde tuletada, et ülesannete vastustes on oluline lapse arvamus, mitte õige või vale vastus. Tagasiside tunnis saab vastuste üle koos arutleda, tegemist ei ole võistlusega. Tutvustavad videod, mida lastega koos vaadata, leiad siit: https://www.youtube.com/channel/UCzu0dQJpI8k_RLNhHMZAA9g/featured?view_as=subscriber

Укажи имя и адрес электронный почты игроков. На почту будут высланы указания для начала игры и ссылка на игру.

Игрок 1:
Добавить игроков +

Выбери форму игры:

Регистрация через код

Зарегистрироваться в игру можно с помощью кода. Для создания кода нажми «генерировать код». Код могут использовать все игроки, вписав его в ссылку на главной странице «Присоединиться к игре» .

Игроки, которые использовали код для входа в игру, должны войти в систему через Google.

Код действует 24 часа или пока создатель игры её не закроет.