Locations
Harju
Jääaja Keskus
Jääaja keskuse ekspositsiooni eesmärgiks on anda külastajale elamuslikult ja kogemuslikult ülevaade: Jääaegade tekkepõhjustest ja mõjust Maa, Eesti ja Vooremaa pinnamoele ja elustikule laiema geokronoloogilise skaala ja Universumi evolutsiooni taustal Eesti looduse ja inimasustuse arenguloost pärast viimast jääaega Kliimamuutuste põhjustest ja nende uurimisest

In this page are Discovery Trail for school education. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

front_info_text