Locations
Harju
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
See on puhas väljamõeldis, et kõik koolid on ühesugused. Nii palju, kui on koole, on ka erinevaid lugusid. Igaüks, kes veidigi teab midagi oma linna koolidest, saab aru, et nende vahel võivad olla suured erinevused, isegi siis, kui need koolid on ühte tüüpi. Iga kool, nii nagu inimenegi, on omanäoline, kusjuures oma näo kujundamine võib kulgeda erineval viisil. Meie gümnaasiumi sünnipäev on 1. september 1996. Oleme unikaalsed ka oma struktuuri poolest. Meil ei ole algklasse, kõik algab seitsmendast. Mitte igat kooli ei tee eriliseks tema õpilaste elukohageograafia. Meie juurde tulevad noored, kes elavad Ida-Virumaa erinevates kohtades Kiviõlist kuni Sillamäeni. Gümnaasiumi eripäraks on ka õppetöö toimumine perioodide kaupa. See süsteem toimib edukalt. Ka gümnaasiumi sümboolika on eriline: kõik graafilise kujunduse detailid iseloomustavad gümnaasiumile omast stiili. Logode autoriteks on gümnasistid ise. Oleme kindlad, et selliseid ajalehti, nagu annab välja meie gümnaasium, ei anna välja mitte keegi... 2003. aastast on gümnaasiumil olemas oma lipp ja hümn. Muuseas on ka kõik ettevõtmised, õpilasomavalitsus ja muu meil erilised. See tähendab, et erilisus on kõige sobivam sõna iseloomustamaks Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi.

Siin lehel on peamiselt koolidele, kuid ka üldisematel hariduslikel eesmärkidel valminud Avastusrajad. Raja valimiseks vajuta kaardil olevatel markeritel või vali menüüs sobiv piirkond ja kool.

Miinimum nõuded: operatsiooni süsteem iOS (versioon 8), Android 4.4 või Windows Phone 8.1. Vajalik on vähemalt 3G interneti ühendus ja töötav GPS moodul.