Locations
Keskkonnaamet Viidumäe looduskeskus
Viidumäe looduskeskuses on võimalik tutvuda püsiekspositsiooniga, mis annavad ülevaate pärandkultuurist, kaitsealustest liikidest ning elupaigatüüpidest, kaitseala ajaloost.

In this page are Discovery Trail for school education. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

Minimum requirements: operation system iOS (version 8), Android 4.4 or Windows Phone 8.1. You'll also need at least 3G internet connection and working GPS module on your phone.