Luua Metsanduskool
Luua Metsanduskool pakub elukestvat õpet looduskeskkonda väärtustavateks asjatundjateks kujunemisel. Meie kooli põhiväärtused: Inimese kui isiksuse väärtustamine, head suhted õpetajate ja õpilaste vahel. Looduse väärtustamine. Kohanemis- ja arenemisvõimelisus, paindlikkus, avatus. Kooli lõpetanu aitab kaasa: Metsade säästvale ja jätkusuutlikule majandamisele. Esteetilise ja funktsionaalse elukeskkonna kujundamisele ja rajamisele. Keskkonnateadlikkuse tõusule ja looduse väärtustamisele puhkekeskkonnana.

In this page are Discovery Trail for school education. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

Minimum requirements: operation system iOS (version 8), Android 4.4 or Windows Phone 8.1. You'll also need at least 3G internet connection and working GPS module on your phone.