Locations
Kiviõli I Keskkool
Kiviõli I Keskkool
Kiviõli First Secondary School
Autor:
Lisatud: 04.11.2019
Viimati muudetud: 07.11.2019
Target group: Muu
Average time: 18 minutit
 
Smartphone, WiFi. 
 
kaart
 
Mis see avastusrada on?
5
Autor:
Lisatud: 25.09.2019
Viimati muudetud: 04.10.2019
Target group: Muu
Average time: 36 minutit
 
Nutitelefon, andmeside. 

Contact
kristiine.meister@mail.ee

 
kaart
 
7.klass- vee seos füüsikaga
Autor:
Lisatud: 10.09.2019
Viimati muudetud: 12.09.2019
Target group: III kooliaste
 
Ilmastikule vastav riietus, nutitelefon ja internetiühendus, tööleht.
Vernier´i sensorid: Elektrijuhtivuse sensor,  soolsuse sensor, termosensor.
Destilleeritud vesi sensorite loputamiseks, kandekott sensorite kandmiseks, plastmass anumaid vee võtmiseks. 

Contact
kristiine.meister@mail.ee

 
kaart
 
Maa, II osa - 4. klass
Autor:
Lisatud: 31.07.2019
Viimati muudetud: 24.09.2019
Target group: II kooliaste
 
Ruuter (kui õpilastel pole andmesidet), nutitelefon ja gmail. Pinnase niiskuse sensor. GoLink USB arvutile, sülearvuti (vastavalt ilmastikule arvutile kattekile). Arvutis peab olema Logger Lite programm.
 
kaart
 
Maa, I osa - 4. klass
5
Autor:
Lisatud: 31.07.2019
Viimati muudetud: 04.10.2019
Target group: II kooliaste
Average time: 30 minutit
 
Labidas, ruuter (kui õpilastel pole andmesidet), nutitelefon ja gmail. Valguse andur. GoLink USB arvutile, sülearvuti (vastavalt ilmastikule arvutile kattekile).Arvutis peab olema Logger Lite programm.
 
kaart
 
Kiviõli õunapuupark
4.3
Autor:
Lisatud: 25.03.2019
Viimati muudetud: 31.07.2019
Target group: II kooliaste
Average time: 46 minutit
 
Internetiühendusega nutitelefon. PAR Vernieri sensor ja Vernieri lugeja. Mõõdulint.
 
kaart
 
Erinevate veekogude vee omaduste võrdlus
Autor:
Lisatud: 28.02.2019
Viimati muudetud: 10.09.2019
Target group: III kooliaste
Average time: 1 tund 51 minutit
 
Ilmastikule vastav riietus, nutitelefon ja internetiühendus, vajalik ka Wordi dokument ja sellega töötamise oskus telefonis. Telefonis peab olema kaamera.  
Vernier´i sensorid: Elektrijuhtivuse sensor, pH sensor, hägususe sensor, soolsuse sensor, vee voolu kiiruse sensor (valikuliselt).
Destilleeritud vesi sensorite loputamiseks, kandekott sensorite kandmiseks, plastmass anumaid vee võtmiseks. Wordi faili olemasolu telefonis, kuhu tehakse graafik mõõtmistulemuste ülesmärkimiseks. 
Avastusrada on võimalik teha nii siseruumised, kui välistingimustes. Siseruumides ei ole võimalik kasutada vee voolu kiiruse sensorit. Välistingimustes peab olema Vernier´i lugeja või EV3 aju, mis on varustatud väljatoodud sensorite programmidega. Programmid lisatud  e-koolikotis "Avastusrada ja Vernier´i andurid" kogumikus antud avastusraja õpistsenaariumis. Kasutades sülearvuteid, peab olema EV3 programm, mis on omakorda varustatud Vernieri blokiga. 
 
kaart
 
Põlemine
4.5
Autor:
Lisatud: 27.02.2019
Viimati muudetud: 20.09.2019
Target group: III kooliaste
Average time: 1 tund 3 minutit
 
kool.avastusrada....
Nutitelefon ja internett. 
Vernieri sensorid: Suhtelise õhuniiskuse sensor, termosensor , O2 sensor, CO2 sensor, valguse sensor, Vernier´I LabQuest lugeja või EV3 aju koos ühendusjuhtme, miniUSB otsikuga ja Vernieri vahelugejaga. Kui kasutatakse EV3 aju ja sülearvutit, peab sülearvuti või EV3 aju olema varustatud sobiva programmiga. 
Vahendid katsete korraldamisks: 
klaasist purk (0,5 l)  (üks grupi kohta), paralleelselt saaks 2 gruppi toimetada, kui nad sensoreid vahetavad, kile pungi katmiseks, rahakummid, käärid, tikud ,teeküünal (1 grupi kohta), klaaskaan purgi katmiseks.
Katse läbiviimise juhend - võib olla paberil või lisatud avastusrajale digitaalselt. Võib lisada ka digipäevikusse, et õpilane sealt selle avab. 
 
kaart
 
Vesi elektrijuhina
4.7
Autor:
Lisatud: 09.01.2019
Target group: III kooliaste
Average time: 2 tundi 56 minutit
 
Avastusraja üheks punktiks on veepuhastusjaama külastus  - selleks tuleb asutusega teha eraldi kokkuleppeid. 
Vajalik ilmale sobiv riietus, internetiühendus ja nutiseade. 
Avastusraja eesmärgiks on juhtida õpilaste tähelepanu sellele, milline on vee tähtsus maailmas ja inimesele, vesi kui liitaine ja elektri juht, vee omadused ja keemiline valem, destilleerimine ja selle tähtsus, soola reageerimine veega. Raja läbimisel korraldatakse katse, kus mõõdetakse destilleeritud vee pH-d, elektrijuhtivust, hägusust ja soolsust ning katse jooksul lisatakse destilleeritud veele soola. Selgitatakse termineid - endotermiline ja eksotermiline reaktsioon. 
Vahendid: nutiseade ja internet (üks grupi peale). Kasutatud on Vernieri juhtivusandurit (Conductivity Probe), happesuse mõõtjat (pH sensor), hägususe sensor (Turbidity sensor), soolsuse andurit (Salinity sensor), Infrared Thermometer, Vernieri katsetuspudeleid (Turbidity bottles)- infrapunatermomeeter.  Vastavalt õpilaste arvule sülearvuteid, EV3 aju ja aku, miniUSB juhtmeid, vahejuhtmeid, Vernieri vaheotsikuid, tööjuhend katse sooritamiseks, lävipaistvad plastiktopsikud, lusikad, sool, destilleeritud vesi, rätik sensorite kuivatamiseks, veekeedukann (milles on näha katlakivi), suured paberid ja vildikad plakatite tegemiseks. 

Contact
kristiine.meister@mail.ee

 
kaart
 
5.klass - õhuniiskus, pilved, veering, õhu liikumine.
5
Autor:
Lisatud: 25.10.2018
Target group: II kooliaste
 
Avastusrada on planeeritud pigem kooli ruumidesse ja lähiümbrusesse, et lahendada WiFi puudumise ja ajakulu probleemi.
Eeltöö: õpetaja valmistab ette katsed (punktid nr 2 ja nr 7). 
Vahendid: 
Punkt nr 2: läbipaistev teekann, läbipaistvast plastikust topsid (7tk), kile, rahakummid (7tk), õhuniiskuse sensor (2 tk), temperatuuri sensor (2tk), EV3 aju varustatud spetsiaalse programmiga ( 4tk)(või programmiga varustatud sülearvutid),  ühendusjuhtmed, Vernieri otsikud. Õpetajale tahvel ja markerid selgitustöö tegemiseks(punkt nr 2). Katsete kirjelduse tööleht ja kirjutusvahend (punkt nr 2). 
Punkt nr 7: Anemomeeter (2tk), EV3 + anemomeetri programm (2tk), ühendusjuhtmed (2tk), Vernieri vaheotsik (2tk). 
Telefon, mis on varustatud internetiga (kui asetata punktid koolimajja, saab ühilduda ka WiFi võrguga). 
NB! Punkt nr 2 ja punkt nr 7 tehakse läbi koos õpetajaga. Oleks hea, kui oleks olemas ka abiõpetaja. 
Ajakulu kogu tegevusele kokku u 4 akadeemilit tundi. 
Õppeprotsess koosneb 4. osast:
1.	Osa – sissejuhatus – mida me täna teeme ja miks – õpetaja räägib. NB! Kõik vastused tuleb moodustada täislausetega ja kasutades eesti keele reegleid. Vigade eest võib arvestada meeskonnale miinuspunkte. Seadmetes WiFi või andmeside sisselülitamine, asukoha sisselülitamine ja vajadusel tuleb seadmele teha restart. 
2.	Avastusraja läbimine
3.	Kokkuvõtete tegemine – õpetaja ja õpilased. Õpetaja küsib kordavaid küsimusi. Meeskonnad saavad punkte. 
4.	Quizizz keskkonnas testi lahendamine - võivad vastata oma meeskonnaga. Saavad punkte. 
Parimaid tulemusi võib premeerida. 
Õpilased võib panna tööle paaride või gruppidena. 

NB! Raja küsimustes on kasutatud materjale www.taskutark.ee lehelt. Selleks on küsitud lehe haldajalt luba. 
 
kaart
 
Matkapäeva loodusrada (loodusõpetus 7. klass)
3.5
Autor:
Lisatud: 10.09.2018
Viimati muudetud: 31.07.2019
Target group: III kooliaste
Average time: 2 tundi 54 minutit
 
Vahendid: grupi peale vähemalt üks nutiseade, mis on varustatud anbmesidega/ EV3 aju (2tk)  (laetud)/sülearvuti (2tk) + LEGO Mindstorms programm/Mindstorms kaabel (2tk)/Mindstorms mahalaadimise kaabel (2tk)/ Vernier NXT Adapter (2 tk)/ Anemometer Vernier sensor (1tk)/ Hand Dynamomenter Vernier sensor (1tk). Igale grupile sensorite kasutamise juhend sülearvuti ekraanile. Mõõdulint. 

Contact
kristiine_meister868@hotmail.com

 
kaart
 

In this page are Discovery Trail for school education. Click on the markers on the map to choose the trail or select suitable region and school from the menu.

Minimum requirements: operation system iOS (version 8), Android 4.4 or Windows Phone 8.1. You'll also need at least 3G internet connection and working GPS module on your phone.